Tresiffret heste- og/eller startnummer

Sett ekvipasjenummer fra 101 i klasse 1, 201 i klasse 2 osv.

I feltritt og distanse vil du gjerne at heste- og startnummer skal vise hvilken klasse ekvipasjen starter i.

  1. Stå i startlisten for klassen og velg Rediger->Alle. Alle startene i startlisten blir nå markert. 
  2. Velg Verktøy->Renummerer. Du vil nå få opp en dialogboks der du skriver inn hvilket startnummer listen skal starte fra. F.eks. skriver du 101 for klasse 1. 
3. Du får nå startnummer i klassen fra 101. Velg Handlinger->Sett start nr som hestenr

4. Hvis du vil at hestenummer skal starte på 101 men startnummer starte fra 1, velger du Verktøy->Renummerer igjen.