Luokkatietojen muokkaus

Tämä ohje kuvaa kuinka voit lisätä ratamestarin tai tuomarin luokkaan. Kipasta tuodaan paljon tietoa, mutta kaikkea ei ole saatavilla järjestelmän oletusasetuksina. Tutustu tähän osaan, koska se ohjaa muiden osien toimintoja.

Yleistä

Kilpailuareena

Tähän voit kirjoittaa kilpailun sijainnin, mutta myös areenan, mikäli kilpailussa käytetään useita. Järjestelmän aikataulu ryhmitellään eri areenoille.

Aika

Luokan alkamisaika. Tärkeintä on asettaa ensimmäisen luokan alkamisaika jokaiselle radalle. Tämän jälkeen seuraaville luokille voidaan asettaa kiinteät aloitusajat ja ajat voidaan laskea turvallisemmin.

Lähtöä / ryhmä

Tässä on usein väärinkäsityksiä. Tätä käytetään vain, jos radalla on samanaikaisesti useita hevosia, joilla on sama aloitusaika. Jos asetetaan ”3”, vain joka kolmannella on lähtöaika.

Aikaa per ratsukko

Tätä käytetään koulu- ja kenttäkilpailuissa (kouluosuudessa). Esiasetettu aika on kouluohjelmalle, joka on merkittynä kouluohjelmaan. Ohjelma vie aina jonkin verran enemmän aikaa ennen ja jälkeen suorituksen, joten aikaa tulisi pidentää yhdellä tai kahdella minuutilla. Lisäajan määrää kilpailunjohtaja suhteessa olosuhteisiin.

Kun lähtölistat ja aloitusajat ovat lopulliset, voit lukita ne, jotta järjestelmä ei muuta aikoja lisätessä tai poistettaessa ratsukkoa luokkaan. Lukitus on oikeassa reunassa Aikaa per ratsukko -kohdassa.

Joukkue

Joukkueluokkia varten ruksaa valintaruutu Joukkue. Joukkue-välilehdellä voit määrittää kuinka joukkuetta käsitellään.


Talous

Määritä luokkamaksut ja muut maksut, jotka löytyvät Tiedosto, Kilpailuasetukset-kohdasta. Nämä veloitetaan ratsastajalta, jos se on yhteydessä luokkamaksuun.


Palkinnot

Anna luokkien palkinnot. Erottele summat pilkulla (,). Viimeisin merkitty palkinto menee kaikille lopuille sijoittuneille. Jos haluat jakaa rahapalkintoja vain yhdelle, kahdelle tai kolmelle, lopetetaan jako 0:aan, esimerkiksi 500, 250, 100, 0.

Jos käytät Pienennä palkintorahoja, kun lähtöjä on vähemmän kuin -toimintoa, anna kenttään lähtöjen määrä. Jos palkinnot puolitetaan, tulee se ilmoittaa etukäteen.

Järjestelmä ei koskaan jaa palkintoja vähemmän kuin luokan ilmoittautumismaksu.

Jos haluat jakaa auton ensimmäisenä palkintona, voidaan se kirjata näin: Auto, 10000, 7000, 5000, 2500, 1000. Jos kyse on kansainvälisestä kilpailusta, auton arvo on ilmoitettava. Syötä arvo kirjoittamalla Auto (25000), 7000, 5000, 2500, 1000. Jos auton arvo on 25000 euroa.


Säännöt

Nuorten hevosten osasto

Tässä ilmoitetaan, onko kyseessä nuorten hevosten osasto.

Yhdistä kategoriat

Kategoriat ovat yhdistetty KSI mukaisesti ja on oletusarvona.

Sijoittuneiden määrä

Aseta sijoittuneiden määrä. Tämä voidaan muuttaa käyttämällä Sijoittuvia (alla).

Sijoittuneita (%)

Määritä kuinka monta prosenttia lähteneistä sijoittuu. Tässä tapauksessa Sijoittuneiden määrä -kentän tulee olla tyhjä.

Sijoittuneiden järjestys

Tätä käytetään usein finaaliin pääsyssä. Voit kirjoittaa ”Sijoittuu (numero)” esim. 20 ja muuta ”Sijoitussana” tilalle ”jatkaa” tai ”finaaliin”. Jos ”Sijoittuvia” -kenttä jätetään tyhjäksi, sijoittuneiden määrä katoaa.


Toimihenkilöt

Lisää toimihenkilöt luokkiin. Hae henkilö Kipan rekisteristä. Anna valikosta rooli. Jos toimihenkilö on sama koko päivän tai kilpailujen ajan, valitse nimen edestä valikosta päivä / kilpailu.


Otsikot

Käytössä on kolmea erityyppistä otsikkoa lähtö- ja tulosluetteloille. Yleensä halutaan yksi ja sama pääotsikko koko kilpailulle. Alaotsikko 1 voi olla sponsorille tai sarjakilpailulle ja sama Alaotsikko 2:ssa.

Anna luokan nimi

Jos käytössä on korkeuksien yhdistelmä, jota ei voi valita Yleiset-välilehdellä, voit muuttaa luokalle sopivamman nimen.


Joukkue

Lähtöjä per joukkue vähintään

Syötä kuinka monta ratsukkoa joukkueessa täytyy minimissään olla = kuinka monta ratsukkoa lasketaan joukkueeseen.

Lähtöjä per joukkue enintään

Syötä kuinka monta ratsukkoa joukkueessa voi enintään olla. Joukkueiden minimimäärä määrittää kuinka monen ratsukon tulos lasketaan joukkuetulokseen. Jos kaikkien tulos lasketaan. Min = Max.

Kerroin

Ei käytössä Suomessa.

Tämä joukkuekilpailu vain on hallinnollisia tarkoituksia varten

Joukkuehallinta selitetään tarkemmin Joukkue-ohjeessa. Joukkueluokassa yksittäisiä tuloksia ei koskaan näytetä erikseen. Jos haluat tällaisia, on osallistujien startattava toisessa luokassa, joka ei ole joukkueluokka. Hallinnollinen joukkueluokka hallinnoi joukkuetta ja ”kerää” joukkueratsastajien tulokset joukkueelle eri luokista.

Luokka ei ole hallinnollinen joukkueluokka, jos joukkueen ratsukot kilpailevat samassa luokassa.

Tulossyöttö joukkueelle kokonaisuudessaan (ryhmäratsastus)

Toiminto on mukautettu vai erityislajiin ryhmäratsastukseen.

Ilmoittautumismaksu

Jos joukkue maksaa kilpailumaksun, anna joukkueen vastuuhenkilön nimi.

Palkinnot

Välilehtiä Palkinnot ja Talous ei käytetä joukkueluokassa. Joukkueluokan toiminnot ovat Joukkue- välilehdellä. Palkintoja jakaessa joukkueelle, valitse, saako palkinnon vastuuhenkilö vai jaetaanko palkinto joukkueratsastajille.