Importeren mijnKNHS inschrijvingen

Voor het organiseren van een KNHS wedstrijd, is het belangrijk om eerst het wedstrijdrubrieken bestand te importeren. Alle rubrieken worden genummerd, deze nummers worden later gebruikt bij het versturen van de wedstrijd.

Startpunt:
In deze handleiding wordt ervan uit gegaan dat je al het wedstrijdrubrieken bestand hebt geïmporteerd. Zo niet, volg dan eerst deze handleiding: Importeren KNHS rubrieken

Resultaat:
- Alle inschrijvingen(Ruiter, Paard, Vereniging, Start, Online betaling) van mijnKNHS ingeladen, met uitzondering van geannuleerd door inschrijver, geannuleerd door organisatie, geannuleerd door federatie, afgewezen door federatie

Notities:
 • Ingeval er online betaald wordt via mijnKNHS, worden deze betalingen ook zo goed mogelijk geïmporteerd, aan de hand van het inschrijfgeld voor die rubriek. LETOP: Als je in mijnKNHS de rubriek aanpast via sleutel, naar een rubriek met ander inschrijfgeld wordt dit verschil niet gecommuniceerd. mijnKNHS communiceert niet het betaalde bedrag, enkel of er betaald is of niet.
 • Je kan deze actie herhalen als er nieuwe inschrijvingen bij zijn gekomen, afmeldingen zijn geweest of inschrijvingen zijn verplaatst! Wijzigingen in Equipe zelf zijn leidend!

Inschrijvingen bestand downloaden vanaf mijnKNHS & importeren in Equipe

 1. Ga naar het organisatieportaal van mijnKNHS
 2. Ga naar "Wedstrijden & Activiteiten"
 3. Klik op "Bewerken" achter desbetreffende wedstrijd
 4. Onder het kopje "Bestanden" klik achter "Inschrijvingen (CSV)" op "Download"
 5. Ga terug naar Equipe in de nieuw aangemaakte wedstrijd
 6. Klik linksboven op "Bestand"/"File"
 7. Plaats de muis op "KNHS"
 8. Kies voor de optie "Importeren van mijnKNHS bestanden"/"Import entry file"
 9. Kies het recent gedownloade CSV bestand met naamgeving: inschrijvingenWxxxxxx.csv
 10. Klik op Ok
Nu wordt de inschrijvingen worden ingeladen.